Informacje o stanie jakości wody na pływalni
ParametrWoda wprowadzana
do niecki
Woda w niecce
Jakość
Ocena jakości wody wykonana przez:
Pomorski Państwowy Inspektor Sanitarny
nr oceny OHK.9022.3.9.2018.MK
z dnia 11.08.2018 r.
LEGENDA
Symbol Opis
Jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
Jakość wody nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). Z uwagi na niewielkie przekroczenie wartości dopuszczalnej została dopuszczona warunkowo.
Jakość wody nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).